Ney Psikoloji danışma merkezine hoşgeldiniz.

Travma Terapide Sayma Yönetimi Eğitimi

Sayma Yöntemi Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtilerine müdahale için Frank Ochberg (Ochberg, 1993; 1996a) tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Yapılan karşılaştırmalı araştırmalarda EMDR, Uzun Süreli Maruz Bırakma ile eşdeğer olduğu bilinen bu yöntem özellikle danışanları yeniden yaşama belirtilerine karşı duyarsızlaştırmayı hedeflemektedir. Travmatik anılar çok canlı, kokutucu ve aniden ortaya çıkan tipte olduklarından dolayı mağdurda ciddi ikincil etkileri vardır. Azalan özgüven, güvende hissetmemek ve kendi akıl sağlığı hakkında şüphe duyma bunlardan birkaçıdır. Travmatik anılar nedeni ile gözüken kaygı problemini azaltmayı ve TSSB belirtilerini kontrol altına almayı amaçlayan Sayma Yöntemi TSSB ‘den mustarip danışanların terapötik gelişimine büyük katkıda bulunan bir tekniktir. Şu anda dünyadaki en iyi imajinal maruz bırakma yöntemi olarak görülen Sayma Yöntemi danışandaki kaçınmaya dayalı savunma mekanizmasından kurtulmayı hedefler. Uygulaması son derece pratik olan bu yöntem belirli bir protokole bağlı olarak uygulanır. Danışanda iyileşmeyi 3 ile 5 seans gibi kısa sürede yakalayan Sayma Yöntemi danışanlara ekonomik alternatif sağlamaktadır. İki günlük eğitim kısıtlı sayıdaki katılımcı ile bu tekniğin uygulamasını derinlemesine öğretmek ve pratik imkanı sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitimin ilk günü temel teorik temellerin verilmesini takiben katılımcılara verilecek vaka örneklerinin bir hafta sonraki derse kadar öğrenilmeleri ve eğitmen karşısında Sayma Yöntemi kullanarak çözülmeleri katılım sertifikası almak için gerekli şartları oluşturmaktadır.

Eğitim Programı

1. Gün

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğuna diyalektik bakış
 • Travma Sonrası Stres Belirtileri
 • Kurban düşünce tarzı ve TSSB’nin evreleri
 • Sayma Yöntemi Öncesi Bireysel Durum tespiti
 • Sayma Yöntemi Arkasındaki Mantık, Kontrol, Lineerizasyon ve İmajinal Maruz Bırakma.
 • Faz 1: Danışanla Bağlantı Kurmak, İndeks Travma Tespiti, İlk Talimat

2. Gün

 • Faz 2: Sayma Prosedürü
 • Faz 3: Sayma Sonrası İlk An
 • Faz 4: Değerlendirme
 • Faz 5: Yansıtma ve Kapanış
 • Sayma Yönteminde SUDS kullanımı
 • Sayma Yönteminde Karşılaşılan Zor Durumlar
 • Uygulamalar

Cevap

Konya'nın en büyük psikoloji ve danışmanlık merkezi

Çözüm Ney Psikoloji Merkezinde

Dilerseniz not bırakın sizi arayalım.