Ney Psikoloji danışma merkezine hoşgeldiniz.

Çocuklarla Bilişsel Davranışcı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Çocuklarla Bilişsel Davranışcı Danışmanlık Yaklaşımı ilke ve teknikleri konusunda yeterlilik ve uygulamada yetkinlik kazanmak.

Eğitimin Tanıtımı:
Bu seminerde öncelikle psikolojik danışmanlıkta en sık kullanılan farklı bilişsel danışmanlık kuramlarının bir özeti verilecek. Daha sonra bu yaklaşımın temel görüşlerinin çocuklara nasıl anlatılabileceği ele alınacaktır. Ayrıca seminer boyunca çocuklarla çalışırken kullanılabileceğiniz bilişsel yaklaşım teknikleri uygulamalı olarak ele alınacaktır. Seminere katılanlara oldukça kapsamlı bir “İyi düşün-doğru davran” kitapçığı ve uygulamalar kitapçığı dağıtılacaktır.

Çocuklarla bilişsel davranışçı yaklaşım, çocuklara karşılaştıkları problemle ilgili düşünceleri ve duygularını fark ettirerek çözüm geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu seminerde önce bilişsel kuramların esasları gözden geçirilecek, daha sonar bilişsel yaklaşımın çocuklara nasıl anlatılabileceği ele alınacaktır. Seminer sırasında (bilişsel yaklaşım felsefesinden yola çıkılarak) çocuklarla grupla veya bireysel etkinlikler uygulamalı olarak öğretilecektir. Ele alınan tüm uygulamalar katılımcılara yazılı materyal olarak verilecektir.

Eğitimin İçeriği:
Akılcı duyuşsal davranış terapisi
Bilişsel Terapi
“İyi düşün iyi hisset”- Çocuklara bilişsel terapi temellerinin anlatılması
Bilişsel yaklaşımda kullanılan teknikler
Çocuklarla yapılabilecek etkinlikler

Uygulama:
Bilgi aktarımı, rol canlandırma, kartlar ve oyuncaklarla içgörü çalışmaları, çeşitli küçük grup çalışmalarını içerir.

Eğitim Süresi: 16 Saat

Cevap

Konya'nın en büyük psikoloji ve danışmanlık merkezi

Çözüm Ney Psikoloji Merkezinde

Dilerseniz not bırakın sizi arayalım.