Scroll to top
© 2019, Ney Psikoloji
Paylaş

Testler

Neler Yapıyoruz?

Çözüm Ney Psikoloji Merkezi'nde

MOXO TESTİ

6 yaş üzeri herkese uygulanabilir.
Moxo Dikkat Testi dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve
hiperaktivite performansini inceler.
Moxo Dikkat Testi, sübjektif görü; ve duygu içermeyen ölçüm
sonuclari sayesinde objektif bir rapor sunar.

MMPI TESTİ

Meslek, eş seçimi, kişilik patoloji ve özelliklerini tespit etmek vb. alanlarda amacıyla kullanılır.

WISC-R TESTİ

Çocuklar için kullanılan bir zeka testidir.

LOUİSA DUSS PSİKANALİTİK HİKÂYELER TESTİ

Genellikle çocuklara uygulanan çocuğun ya da bireyin hayatın hangi alanında problemini tespit etmek amacıyla uygulanan küçük hikayelerden oluşur.

PORTEUS

Zeka (planlama yeteneğini) ölçen çocuklara uygulanan bir testtir.

PEABODY TESTİ

Kelime dağarcığı gelişimini ölçmek için, asıl formu İngilizce (Peabody Picture-Vocabulary Test) Çocuklara uygulanan bir testtir.

METROPOLİTAN TESTİ

Çocuğun okula hazır olup olmadığını farklı açılardan ölçerek doğru zamanda ve başarılı bir şekilde çocuğun okula başlaması için uygulanır.

GOOD-ENOUGH (BİR İNSAN ÇİZ) TESTİ

Çocuklara uygulanan ve çocuğun gelişimini ölçen bir testtir.

GESSELL GELİŞİM TESTİ

Çocuğun gelişimini belirlemek için uygulanan bir testtir.

FROSTİG TESTİ

Çocuklar için uygulanan ve çocuğun görsel algısını ölçen bir testtir.

CATTEL TESTİ

2A ve 3A olarak iki formu bulunan ve yaş aralığına göre zeka ölçmek için kullanılan bir testtir.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

Çocuklar için kullanılan ve görsel hafızayı ölçen bir testtir.

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

AGTE

Ankara Gelişim Testi envanteri çocukların gelişimlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

TAT

Tematik algı testi yetişkinlere uygulanır ve kişilik patolajilerini, gelişim dönemi aksamalarını ve hayatındaki problemleri saptamak amacıyla kullanılır. Projektif bir testtir.

CAT

Çocuk algı testi olarak ve kişilik, gelişim dönemi aksamalarını ve hayatındaki problemleri saptamak amacıyla kullanılır. Projektif bir testtir.

BURDON DİKKAT TESTİ

Dikkat eksikliği ve ders çalışma problemlerinin tespiti için kullanılır.

Bize Ulaşın

Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için: