Ney Psikoloji danışma merkezine hoşgeldiniz.
6 yaş üzeri herkese uygulanabilir.
 
Moxo Dikkat Testi dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve
hiperaktivite performansini inceler.
Moxo Dikkat Testi, sübjektif görü; ve duygu içermeyen ölçüm
sonuclari sayesinde objektif bir rapor sunar.
Meslek, eş seçimi, kişilik patoloji ve özelliklerini tespit etmek vb. alanlarda amacıyla kullanılır.
Çocuklar için kullanılan bir zeka testidir.
Genellikle çocuklara uygulanan çocuğun ya da bireyin hayatın hangi alanında problemini tespit etmek amacıyla uygulanan küçük hikayelerden oluşur.
Zeka (planlama yeteneğini) ölçen çocuklara uygulanan bir testtir.
Kelime dağarcığı gelişimini ölçmek için, asıl formu İngilizce (Peabody Picture-Vocabulary Test) Çocuklara uygulanan bir testtir.
Çocuğun okula hazır olup olmadığını farklı açılardan ölçerek doğru zamanda ve başarılı bir şekilde çocuğun okula başlaması için uygulanır.
Çocuklara uygulanan ve çocuğun gelişimini ölçen bir testtir.
Çocuğun gelişimini belirlemek için uygulanan bir testtir.
Çocuklar için uygulanan ve çocuğun görsel algısını ölçen bir testtir.
2A ve 3A olarak iki formu bulunan ve yaş aralığına göre zeka ölçmek için kullanılan bir testtir.
Çocuklar için kullanılan ve görsel hafızayı ölçen bir testtir.
Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).
Ankara Gelişim Testi envanteri çocukların gelişimlerini ölçmek amacıyla kullanılır.
Tematik algı testi yetişkinlere uygulanır ve kişilik patolajilerini, gelişim dönemi aksamalarını ve hayatındaki problemleri saptamak amacıyla kullanılır. Projektif bir testtir.
Çocuk algı testi olarak ve kişilik, gelişim dönemi aksamalarını ve hayatındaki problemleri saptamak amacıyla kullanılır. Projektif bir testtir.
Dikkat eksikliği ve ders çalışma problemlerinin tespiti için kullanılır.
Konya'nın en büyük psikoloji ve danışmanlık merkezi

Çözüm Ney Psikoloji Merkezinde

Dilerseniz not bırakın sizi arayalım.