Ney Psikoloji danışma merkezine hoşgeldiniz.

Çocuklarda Oyunun Anlamı ve Oyun Terapisi

Çocukların en iyi yaptığı, kendilerini en yetkin hissettiği alan oyunlarıdır. Peki bu alan içerisinde çocuğa yönlendirme olmadan kendi başına; uygun ortam hazırlandığı zaman kendini gerçekleştirme yetisinin varlığı kabul edilip çocuğa saygı gösterildiği ve imkan verildiği zaman neler olur ?

Çocuklar yetişkinler gibi kendilerini kelimelerle tam anlamıyla ifade edemezler. Oyun çocuğun dili, oyuncaklar ise onun sözcükleridir. 2,5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan psikolojik danışma yöntemi olan oyun terapisinde her oyuncak ve oyun farklı gizil anlamlar ifade eder. Bu oyunlar ve oyuncaklar ile çocuklara kendilerini ve tecrübelerini ifade etme yeri olarak en rahat hissettikleri ve en iyi bildikleri ortam yani “oyun alanı” onlara profesyonel anlamda sunulduğunda keyifli ve iyileştirici bir yolculuk başlamış olur. Empati ve koşulsuz kabul bu serüvenin özüdür. Aile ile iş birliği içerisinde olunan bu süreçte aileye de destek olunarak çocuğun yaşamı anlamlandırmasına yardımcı olunur.

Çocuğun yaşadığı stres faktörleri, okul ortamında uyumsuz durumları, uyku ya da yeme problemleri, kişilerarası ilişkilerinde yaşadığı anlaşılmazlıkları, içe kapanıklığı, sosyal kaygısı, dikkat eksikliği, hiperaktif davranış örüntüleri, travmatik deneyimleri, kardeş kıskançlığı, alt ıslatma durum, saldırganlık ve öfkesi, bilinçdışı korku ve kaygıları oyun ortamında duygusal dışavurumu (katarsis) ile ortaya çıkması sağlanır. Oyun terapisti buna imkan verecek uygun ortamı sağlayıp gözlemler ve değerlendirir. Bunun oyun ortamında olmasıyla çocuk başa çıkma stratejileri geliştirir. Terapistin yani ona göre oyun ablası ya da oyun abisinin davranış ve duygu yansıtması ile çocuğun benliğini yapılandırmasına yardımcı olur; çocuk kendini tanır ve özgüveni artar. Empatik yaklaşma yetisi kazanır, kendini ifade edebilme becerisi gelişerek benlik saygısı artar. Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisinde kazanımlar sağlar.

Oynanan özel oyunlarla çocuğun sosyal,bilişsel ve psikomotor becerileri gelişerek üç boyutlu düşünme, el-göz koordinasyonu, görsel organizasyon ve dikkati yoğunlaştırma gibi beceriler de kazanır.

Çocuğa oyun terapisi yöntemi ile verilen tüm bu kazanımlar, oyunun iyileştirici ve destekleyici gücü sonucunda daha sağlıklı bir yetişkinlik dönemi geçirebilmesi adına en büyük önemi taşır.

“Çocukların oyunu onların oyunu değil en ciddi uğraşıdır” diyen Montaigne’ye ek olarak çocukların bu uğraş alanları onlara ve ailesine yarar sağlaması için bir fırsata dönüştürülmesidir oyun terapisi. Bu fırsatı her ailenin ve çocuğun yakalaması dileğiyle…..